Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenia maksymalnie do 6 miesięcy
W ramach optymalizacji wydajności serwera i szybszego działania serwisu lokalnych ogłoszeń 4rz.pl wszystkkie ogłoszenia, które nie były aktywowane lub przedłużane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy zostaną usunięte.

Aktualizacja kont będzie odbywać się systematycznie i nie będzie dotyczyć żadnych innych zmian w systemie.
Reklama